portal dla rodziców

Aktualne standardy opieki okołoporodowej w Polsce

Standardy opieki okołoporodowej w Polsce to zbiór wytycznych i zasad określających sposób postępowania w czasie ciąży, porodu oraz połogu. Mają one na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa dla matki i dziecka oraz optymalnych warunków dla przebiegu porodu.:

  1. Kobieta ciężarna ma prawo do opieki okołoporodowej, która obejmuje badania lekarskie, poradnictwo oraz edukację zdrowotną.
  2. Ciąża powinna być prowadzona przez lekarza lub położną, których kompetencje są określone przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę o zawodzie położnej.
  3. Poród powinien odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dla matki i dziecka oraz zgodnie z zasadami sztuki położniczej.
  4. Kobieta ma prawo do wyboru sposobu porodu, o ile nie zagraża to zdrowiu matki i dziecka.
  5. Połóg powinien być prowadzony w warunkach zapewniających opiekę zdrowotną dla matki i dziecka oraz wsparcie psychologiczne dla matki.
  6. Kobieta ma prawo do karmienia piersią lub sztucznego karmienia swojego dziecka.

Ponadto, w Polsce istnieją różne standardy i wytyczne dotyczące opieki okołoporodowej, takie jak:

  1. Standardy opieki okołoporodowej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
  2. Standardy opieki okołoporodowej Polskiego Towarzystwa Położnych,
  3. Standardy opieki okołoporodowej Narodowego Funduszu Zdrowia,
  4. Wytyczne dotyczące opieki okołoporodowej przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W Polsce istnieje także szereg innych standardów i wytycznych dotyczących opieki okołoporodowej, takich jak standardy opieki nad kobietą w ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem czy standardy diagnostyki i leczenia cukrzycy ciążowej. Wszystkie te standardy mają na celu zapewnienie jak najwyższej jakości opieki medycznej dla kobiet w ciąży i noworodków. Jak są wdrażane, jak są stosowane, to już kwestia, która podlega osobnej dyskusji i analizom m.in. fundacji  Rodzić po Ludzku i wielu, wielu innych. Akademia Porodu także monitoruje te kwestie i pracuje nad raportem, którego źródłem są opinie mam rodzących w szpitalach w całej Polsce.

Facebook
Twitter
WhatsApp
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.