portal dla rodziców

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez 4EAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 242/4, 01-460 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001083584, REGON:52753703100000, NIP:5223286504, zwany dalej “Administratorem”,  realizowanych poprzez portal AkademiaPorodu.pl, zwanym dalej ?portal? .
 2. Administrator pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem.  Ze względu na wysokie standardy jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwo danych użytkowników portalu pełne korzystanie z jego usług wymaga pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu użytkownika, oraz każdorazowego logowania do profilu użytkownika w celu zmiany jakichkolwiek danych dotyczących użytkownika.
 3. Administrator umieszcza na stronach swoich portali odnośniki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora. 
 4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować drogą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

AkademiaPorodu.pl
e-mail: biuro@akademiaporodu.pl  
Ul. Górczewska 242/4
01-460 Warszawa

Udostępnianie danych

 1. Zapisując się nawsletter lub udostępniając swoje dane w innym kanale użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi oraz opcjonalnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż: zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta; użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
  AkademiaPorodu.pl
  e-mail: biuro@akademiaporodu.pl  
  Ul. Górczewska 242/4
  01-460 Warszawa

 2. Powierzenie danych osobowych Administratorowi następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu subskrypcji oraz przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w przycisk pod formularzem zapisu na newsletter.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Administratorowi lub reklamodawców i partnerów współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej użytkownika lub telefonicznie na podane dane kontaktowe wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie. Dane osobowe użytkowników zebrane przez Administratora na skutek świadczenia na ich rzecz usług, przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach świadczenia przez niego usług jest 4Effect Robert Wierzbicki. Zbiór danych osobowych zebranych przez Administratora zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Każdy, kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia użytkownikom możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług . Administrator może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 6. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach wynajętych przez Administratora, pracujących w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych współpracowników Administratora zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.
 7. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z firmą zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności i wykorzystania portalu i nie zawierają danych osobowych użytkowników.

Cookies

 1. Administrator stosuje mechanizm plików “cookies”, które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu rozpoznawanie użytkownika przy ponownym korzystaniu z usług portalu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. ?cookies? nie mają na celu identyfikacji użytkowników. Administrator stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
  – zapamiętania informacji o użytkowniku;
   – umożliwienia korzystania z niektórych funkcji;weryfikacji i rozwoju oferty;
   – statystycznym.

 2. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak uniemożliwi to korzystanie z usług oferowanych przez portal. 

Dziennik zdarzeń

 1. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do portalu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika.


Komunikacja

 1. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje usługi. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie usług portalu.

Treści niepożądane

 1. Administrator przykłada szczególną staranność do bieżącego monitorowania i likwidowania w portalu wszelkich treści, w szczególności wpisów użytkowników (komentarzy), które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Zmiany

 1. Treść niniejszej Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron portalu. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek  rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług droga elektroniczną a także na skutek ciągłego rozwoju portalu i jego technologii. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora  poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na portalu.
Facebook
Email
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.