Badanie opinii - ustawa o leczeniu niepłodności. Wyniki

Ustawa o leczeniu niepłodności – wyniki badania opinii

Written by | Blog, TOP NEWS

Na początku listopada donosiliśmy, że nowa ustawa o leczeniu niepłodności zawiera niebezpieczne przepisy wprowadzające informację w akcie urodzenia o In Vitro, jako metodzie poczęcia dziecka. Zapytaliśmy Was wtedy jak oceniacie takie zapisy i czy wg. Was mogą one służyć dobrej, czy złej sprawie. Dziś mamy wyniki tej ankiety, udział w niej wzięły 364 osoby.

25 czerwca 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, która weszła w życie 1 listopada br. Jak już wiadomo, ustawa zawiera nowe zapisy regulujące m.in. kwestie uznawania ojcostwa transferowanych zarodków, prawa do zabiegów In Vitro dla kobiet bez partnerów deklarujących gotowość do ojcostwa.

Nowa ustawa o in vitro – geneza problemu

Co niezwykle istotne z naszego punktu widzenia ustawa reguluje także przepis, który mówi, że informacja o zapłodnieniu In Vitro zostanie dodana do aktu urodzenia, jako specjalny protokół (art. 93 pkt. 2 ustawy). Taki dokument wraz z danymi rodziców (nazwiska rodowe, numery PESEL, oznaczenia dokumentów tożsamości, informacja o uznaniu ojcostwa zapłodnionych zarodków, uznanie przez matkę ojcostwa, etc), będzie dokumentem urzędowym i będzie udostępniany pełnoletniemu – urodzonemu za pomocą metody In Vitro – na jego wniosek po osiągnięciu przez niego wieku pełnoletności – jak mówi ustawa „ ..protokół jest dołączany do akt zbiorowych aktu urodzenia i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, której akt dotyczy, po osiągnięciu przez nią pełnoletności, lub na żądanie sądu.”

Nowa ustawa o in vitro – badanie opinii rodziców

Temat zgłębili m.in. dziennikarze DGP – Klara Klinger, Tomasz Żółciak w artykule „Dzieci z in vitro naznaczone urzędniczą bruzdą” gdzie poinformowali, ze dostęp do takiej urzędowej dokumentacji może mieć nawet 15 tysięcy osób – urzędników! Taki „powszechny” dostęp do wrażliwych i wnikających głęboko w życie prywatne informacji, może skutkować ich ujawnianiem. Co znów może być niepożądane z punktu widzenia dzieci jak i rodziców, zwłaszcza, że wiele środowisk jest nieprzychylnych, czasem wrogich metodzie In Vitro, jako metodzie zapłodnienia, czasem wrogich samym dzieciom poczętych tą metodą (wystarczy w wyszukiwarkę Google wpisać frazę „dzieci z in vitro”).
Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował do ministerstwa szereg pytań związanych z ustawą, zakwestionował jednak część jej przepisów odnoszących się do prawa kobiet do zabiegów In Vitro. My odłożyliśmy na bok kwestie obyczajowe, religijne i polityczne i nadal byliśmy niesieni niepokojem, który wywołała nas ta ustawa, dlatego zapytaliśmy Was – rodziców, co sądzicie o przepisie wprowadzania do aktu urodzenia informacji o In Vitro jako metodzie poczęcia i oznaczaniu w ten sposób w dokumentacji dzieci urodzonych ze wsparciem tej metody. Zapytaliśmy Was, bo kto jak nie wy jest żywo zainteresowany tym tematem i kto jak nie wy ma pierwszeństwo i naturalne prawo do wypowiadania się w tym temacie. Stworzona przez nas ankieta była całkowicie anonimowa, zadaliśmy tylko dwa pytania:

„Jak oceniasz obowiązek dodawania w akcie urodzenia informacji o metodzie poczęcia dziecka – in vitro/ inseminacja/ naturalnie? – (ankietowani mogli wybrać tylko jedną odpowiedzi z kafeterii 6 odpowiedzi)

oraz pytanie o możliwą wynikowość wprowadzenia nowych zapisów :

Twoim zdaniem wprowadzone rozwiązanie dot. wprowadzania do aktu urodzenia metody zapłodnienia może: ? – (ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi z kafeterii 7 odpowiedzi)

Stronę ankiety odwiedziły 973 osoby, udział w badaniu wzięły 364 osoby, 40 osób wzięło udział w badaniu, ale nie ankiety nie ukończyły. Wszystkim dziękujemy.

Wyniki badania opinii o ustawie o leczeniu niepłodności

Wyniki badania opinii o ustawie o leczeniu niepłodności.  Rozkład odpowiedzi, czas odpowiedzi, źródło odwiedzin.

 

Nowa ustawa o leczeniu niepłodności – badanie opinii rodziców WYNIKI

Zdecydowana większość osób, która wzięła udział w ankiecie, bo ponad 88% uznało, że zapisy ustawy wprowadzające rejestrację informacji o In Vitro, jako metodzie zapłodnienia nie powinno występować w akcie urodzenia. 6,6% ankietowanych uznało taki zapis za zbędny, tylko 7 osób odpowiedziało, ze zapis taki jest potrzebny, 3 osoby uznały go za użyteczny, a 7 osób odpowiedziało, że zagadnienie to jest im obojętne.

Ankieta na temat ustawy o in vitro - wyniki

Ankieta na temat ustawy o In Vitro – wyniki

 

Jednocześnie ponad 80% uczestników badania uznało, że zapisy nowej ustawy naruszają prawa dzieci i rodziców. U ponad 62% odpowiadających (62,9%) temat uzupełniania aktów urodzenia o informację o metodzie zapłodnienia budzi niepokój i dyskomfort, a ponad 75% rodziców uznało, że nowe przepisy ustawy o In Vitro mogą prowadzić do kategoryzacji i stygmatyzacji dzieci. 3% badanych uznało nowe zapisy są istotne ze względów medycznych, a mniej niż 2% uznało je za zasadne ze względu na regulowanie praw do opieki nad dziećmi.

Nowa ustaw o in vitro - wyniki badania opinii

Nowa ustaw o In Vitro – wyniki badania opinii

Podsumowanie

Badanie jak widać pokazuje wyraźnie jednoznaczną opinię rodziców, którzy w większości uznali zapisy ustawy obowiązujące ustawy o leczeniu niepłodności, jako naruszające prawo do prywatności i niosące za sobą ryzyko stygmatyzacji lub ostracyzmu. Istotna jest bardzo mała grupa osób, które wstrzymały się lub uznały zagadnienie za mało istotne, co może sugerować, że temat zarówno budzi emocje, ale uznawany za ważny i rodzice mają w tym temacie świadomie wyrobioną opinię.
Ponieważ wyniki badania są jednoznaczne, a sami jesteśmy rodzicami postanowiliśmy przeciwdziałając jakiemukolwiek (dziś czy w przyszłości) kategoryzowaniu dzieci , zdecydowaliśmy o podjęciu kroków, które mają na celu zmienić przepisy tej ustaw, tak by nie otwierać furtki do podziału dzieci na jakąkolwiek z cech zwłaszcza, społecznych czy cywilizacyjnych.

Dlatego już za chwilę uruchamiamy zbiórkę podpisów do Marszałka Sejmu RP o zmianę ustawy i jednocześnie rozpoczynamy pracę nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego skarżącym Art. 93 ustawy o leczeniu niepłodności (opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 1 lipca 2015 r, poz. 1087) jako niezgodny z Konstytucją RP.

Mamy nadzieję, że będziecie nas wspierać i razem nam się uda wpłynąć pozytywnie na przyszłość naszych dzieci.

Redakcja

Last modified: 31 października 2017

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu. Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.