portal dla rodziców

cesarka

Cesarka – możliwe powikłania przy cesarskim cięciu

Cesarka, czyli zabieg cesarskiego cięcia, to poważny zabieg operacyjny. Choć jest rutynowy i w większości przypadków bezpieczny, to jednak w trakcie cesarki kobieta narażona jest na szereg przewidywalnych powikłań.

Zabieg cięcia cesarskiego jak każdy zabieg operacyjny nie jest pozbawiony powikłań i skutków zdrowotnych. Kobiety często wybierają cesarkę na życzenie aby uniknąć bólu i ewentualnych komplikacji podczas porodu nie zastanawiając się jakie skutki na całe życie niesie za sobą zabieg operacyjny, a żadna ingerencja chirurgiczna nie pozostaje bez echa dla organizmu.

W trakcie cięcia cesarskiego kobieta narażona jest na szereg mniej czy bardziej przewidywalnych powikłań. Mogą one być związane ze stanem zdrowia kobiety, współistniejącymi chorobami, znieczuleniem czy też techniką operacyjną. Do najczęściej spotykanych należą urazy pęcherza moczowego, krwotoki, zakażenia, oraz zatorowość.

Cesarka ? powikłania u mamy

Na uraz pęcherza moczowego bardziej narażone są kobiety które wcześniej przebyły juz cięcie cesarskie, bądź inny zabieg na mięśniu macicy, gdyż każda ingerencja chirurgiczna zmienia warunki anatomiczne w jamie brzusznej, powodując zmiany wzajemnego ułożenia pęcherza i macicy oraz nieprawidłowe bliznowacenie. Niewłaściwe zaopatrzenie podczas cięcia cesarskiego lub nierozpoznanie uszkodzenia pęcherza prowadzi do powstania przetok pęcherzowo – macicznych wymagających długotrwałego leczenia zabiegowego i urologicznego.

Cesarka – krwotoki

Krwotoki maciczne są kolejnym – bardzo niebezpiecznym – powikłaniem wczesnym cięć cesarskich. Część z nich ma podłoże w stanie zdrowia kobiety (skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia), za część odpowiada nieprawidłowe usadowienie i rozrost łożyska, lub zaburzenia w pracy mięśnia macicy prowadzące do jej atonii – braku skurczu zatrzymującego krwawienie z naczyń krwionośnych. Krwotoki z powodu skaz krwotocznych występujących u kobiety są możliwe w dużej mierze do przewidzenia i wymagają specjalnego przygotowania do zabiegu – z zabezpieczeniem czynników krzepnięcia i zgodnej grupowo krwi. Zaburzenia krzepnięcia mogą mieć złożony charakter i stanowić ciężkie powikłanie pooperacyjne, nawet prowadzące do zgonu. Nieprawidłowości w budowie łożyska skutkują zniszczeniem mięśnia macicy który traci zdolność skurczu a tym samym możliwość zatamowania krwawienia. Większość krwotoków położniczych ma burzliwy przebieg, stwarza zagrożenie dla życia kobiety i niejednokrotnie kończy się usunięciem macicy w celu ratowania życia. Późnym powikłaniem pokrwotocznym jest niedokrwistość –  anemia z wykrwawienia. Wymaga leczenia preparatami krwiotwórczymi zawierającymi żelazo, witaminy i mikroelementy.

Cesarka – zakażenia

Zakażenia mogą stanowić wczesne i późne powikłanie po cięciu cesarskim. Z wczesnym zakażeniem mamy do czynienia gdy jego objawy manifestują się już w dobie cięcia cesarskiego, może to być spowodowane przedwczesnym, długotrwałym odpływaniem płynu owodniowego przed cięciem cesarskim lub istniejącym ukrytym stanem zapalnym. Późne powikłanie w postaci zakażenia może ujawnić się w postaci zapalenia błony śluzowej macicy, ropnia rany pooperacyjnej czy zakażenia dróg moczowych. Wszystkie wymagają poszerzonej diagnostyki: bakteriologicznej, USG lub radiologicznej. Dopiero na jej podstawie można podjąć celowane leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania.

Cesarka – zatorowość

Zatorowość może być i przyczyną i skutkiem powikłania pooperacyjnego. Jest czynnikiem ryzyka, które dotyczy wszystkich kobiet ciężarnych, a jej prawdopodobieństwo gwałtownie wzrasta we wczesnym połogu, gdy kobieta przez dłuższy czas jest unieruchomiona w łóżku. Wcześniej wykryta żylna choroba zakrzepowo – zatorowa pozwala zaplanować leczenie farmakologiczne zmniejszające ryzyko wystąpienia tego powikłania.

Cesarka ? powikłania u noworodka

Oprócz powikłań czyhających na kobiety we wczesnym połogu należy również wspomnieć o możliwych wczesnych powikłaniach u noworodka. Najważniejsze z nich dotyczy dzieci urodzonych cięciem cesarskim w znieczuleniu ogólnym, gdy leki anestetyczne przechodząc przez łożysko oddziaływają na noworodka aż do momentu odcięcia pępowiny – powodując bezpośrednio po urodzeniu zaburzenia oddychania spowodowane “uśpieniem” ośrodka oddechowego w mózgu. Zaburzenia te mają zazwyczaj charakter przejściowy i krótkotrwały, nie wymagają specjalnych procedur, dzieci zaś pourodzeniowo uzyskują niższą punktację w skali Apgar.  Kolejnym dość często spotykanym powikłaniem noworodkowym jest zespół mokrego płuca. Jego wystąpienie wynika z odmienności mechanizmów porodowych przy porodzie naturalnym i przy porodzie cięciem cesarskim. W czasie porodu naturalnego dziecko pokonując kanał rodny jest poddawane stopniowym uciskom tkanek matki na tkanki dziecka. Uciskane podczas porodu płuca mają możliwość opróżnić się z zalegających w nich wód płodowych, natomiast gwałtowne wydobycie dziecka przez cięcie cesarskie nie daje możliwości pełnego oczyszczenia dróg oddechowych. Stąd część noworodków w pierwszych godzinach życia ma trudności z oddychaniem, może pojawić się sinica, obniża się stężenie tlenu a podnosi stężenie dwutlenku węgla we krwi, co pociąga za sobą utrudnienia w adaptacji układu krążenia i wymaga specjalistycznych procedur lekarskich.

Cesarka może być również przyczyną szeregu dalszych powikłań , w tym:

  • trudności w donoszeniu kolejnych ciąż, niestabilność blizny po cięciu na mięśniu macicy,
  • często konieczność wykonania kolejnych cięć cesarskich w następnych ciążach,
  • wzrost ryzyka atonii po kolejnych porodach,
  • pojawienie się zrostów pooperacyjnych w jamie brzusznej powodujących po latach zaburzenia perystaltyki jelit, często przewlekłe zespoły bólowe brzucha bez istotnej przyczyny,
  • zaburzenia bliznowacenia w postaci przerastających bliznowców skóry opornych na leczenie.

Edyta Karwacka ? Dąbska ? położna
fot. sxc.hu

***

Zobacz także:

Cesarskie cięcie ? fakty i mity o cesarce

Cesarskie cięcie na życzenie – wskazania, dostępność, uprawnienia

Facebook
Email
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.