portal dla rodziców

nieinwazyjny test prenatalny

Nieinwazyjny test prenatalny: Nowa era diagnostyki prenatalnej

Diagnostyka prenatalna (testy prenatalne), czyli badania mające na celu ocenę zdrowia dziecka jeszcze przed narodzinami, od dawna stanowi kluczową część opieki medycznej w okresie ciąży. Tradycyjnie opierała się ona na inwazyjnych testach, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, które niosły ze sobą ryzyko powikłań i niepokój dla przyszłych rodziców. Jednak obecnie diagnostyka prenatalna przeszła rewolucję dzięki nieinwazyjnym testom prenatalnym, które oferują dokładne informacje o zdrowiu dziecka bez konieczności penetracji macicy.

Czym są nieinwazyjne testy prenatalne?

Nieinwazyjne testy prenatalne, znane również jako testy NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing), to nowoczesna metoda diagnostyki prenatalnej, która pozwala na wykrycie potencjalnych wad genetycznych i chromosomowych u rozwijającego się płodu. Co ważne, nieinwazyjne testy prenatalne nie wymagają pobierania próbek płynu owodniowego ani biopsji kosmówki, co jest związane z ryzykiem komplikacji i utraty ciąży. 

Jak działa nieinwazyjny test prenatalny?

Nieinwazyjny test prenatalny opiera się na analizie wolnej DNA płodowej (cfDNA) w krwi matki. W trakcie ciąży pewna ilość DNA płodowego krąży we krwi przyszłej matki. Testy NIPT wykorzystują zaawansowane techniki sekwencjonowania DNA, aby zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości chromosomowe u płodu, takie jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau (trisomia 13) oraz inne aneuploidie chromosomowe. Oprócz tego, nieinwazyjne testy prenatalne mogą wykrywać również nieprawidłowości płciowe, co jest istotne w przypadku rodziców, którzy są zaniepokojeni ryzykiem chorób związanych z płcią.

Główne zalety nieinwazyjnych testów prenatalnych

Nieinwazyjne testy prenatalne (NIPT) mają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych, bardziej inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Oto niektóre z głównych zalet NIPT:

  1. Brak ryzyka powikłań: NIPT jest nieinwazyjny, co oznacza, że nie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu ani infekcji. Nie wymaga pobierania próbek płynu owodniowego ani kosmówki, co jest obarczone mniejszym ryzykiem niż tradycyjne metody.
  2. Wysoka precyzja: NIPT jest bardzo precyzyjny w identyfikacji trisomii chromosomów, takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) i zespół Patau (trisomia 13). Wyniki są zazwyczaj bardzo dokładne.
  3. Wczesna diagnoza: NIPT można przeprowadzić już w stosunkowo wczesnym stadium ciąży, zazwyczaj między 10. a 13. tygodniem, co pozwala na wczesną diagnozę i dostosowanie opieki prenatalnej.
  4. Brak ryzyka poronienia: Tradycyjne testy prenatalne, takie jak amniopunkcja, mogą być związane z ryzykiem poronienia. NIPT nie niesie tego ryzyka, ponieważ nie narusza bariery macicznej.
  5. Wielostronne zastosowanie: NIPT może być wykorzystywany do wykrywania różnych trisomii chromosomów oraz do identyfikacji płci dziecka. Może także dostarczać informacji o niektórych innych rzadkich aberracjach chromosomowych.
  6. Możliwość przewidywania ryzyka: NIPT umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia pewnych chorób genetycznych u dziecka, co pozwala rodzicom podjąć świadome decyzje dotyczące dalszej opieki medycznej i przygotować się na ewentualne potrzeby specjalistycznej opieki.
  7. Brak bólu i dyskomfortu: Proces pobierania próbki krwi do NIPT jest prosty i bezbolesny, co jest korzystne dla przyszłych mam.
  8. Wzrost akceptacji: NIPT jest często bardziej akceptowany przez przyszłe matki i rodziny niż tradycyjne testy prenatalne ze względu na brak ryzyka dla płodu.
  9. Bardziej bezpieczne niż inwazyjne testy: Dla pacjentek, które są bardziej narażone na powikłania lub nie chcą poddawać się inwazyjnym procedurom, NIPT stanowi bezpieczną alternatywę.

Jak przebiega badanie NIPT (nieinwazyjny test prenatalny)

Nieinwazyjny test prenatalny (NIPT) jest stosunkowo prostym i bezbolesnym badaniem, które polega na pobraniu próbki krwi od przyszłej matki. Przed przeprowadzeniem NIPT pacjentka zazwyczaj konsultuje się z lekarzem lub doradcą genetycznym, aby omówić swoje opcje, zrozumieć cel badania i potencjalne wyniki oraz zdecydować, czy NIPT jest odpowiedni w jej przypadku.

Pacjentka i jej lekarz wybierają akredytowane laboratorium, które przeprowadzi test NIPT. Istnieje wiele komercyjnych laboratoriów oferujących tę usługę, w tym np. kliniki Polmed, które specjalizują się w testach NIFTY.  Po wybraniu laboratorium pacjentka zostaje zaproszona do laboratorium lub placówki, gdzie zostanie pobrana próbka krwi. Pobieranie krwi jest zazwyczaj standardową procedurą, nie różni się od rutynowych badań krwi. Pobrana próbka krwi zawiera DNA zarówno matki, jak i płodu. Laboratorium przeprowadza analizę DNA, aby zidentyfikować fragmenty DNA pochodzące od płodu. NIPT polega na analizie wolnej DNA płodowego (cfDNA), które krąży we krwi matki.

Po zakończeniu analizy laboratorium przekazuje wyniki lekarzowi lub pacjentce. Wyniki zazwyczaj podają ryzyko wystąpienia określonych aberracji chromosomowych. Jeśli wyniki sugerują zwiększone ryzyko, może być zalecane dalsze testy diagnostyczne, takie jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki, w celu potwierdzenia diagnozy. Wyniki NIPT są zazwyczaj dostępne w ciągu kilku dni do kilku tygodni od momentu pobrania próbki krwi, w zależności od laboratorium i czasu oczekiwania.

Podsumowanie

Nieinwazyjne testy prenatalne stanowią przełom w diagnostyce prenatalnej, pozwalając rodzicom na uzyskanie dokładnych informacji o zdrowiu dziecka w sposób bezpieczny i nieinwazyjny. Dzięki tym testom można wykryć potencjalne wady chromosomowe i genetyczne wcześniej w ciąży, co umożliwia odpowiednie przygotowanie rodziców i lekarzy do narodzin dziecka. Warto jednak pamiętać, że NIPT ma swoje ograniczenia. Nie jest w stanie wykryć wszystkich wad genetycznych ani innych problemów zdrowotnych u płodu. Wyniki NIPT mogą być również fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne, dlatego zazwyczaj są one potwierdzane bardziej inwazyjnymi testami, jeśli istnieje podejrzenie ryzyka. Ostatecznie, decyzja o przeprowadzeniu NIPT powinna być omówiona z lekarzem i dostosowana do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdej przyszłej matki.

Facebook
Twitter
WhatsApp
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.