wtorek 28 listopada 2023
godzina
Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound

Slate’s Washington, 1707 L St. NW, Washington, D.C., 20036.

+012346789

example@gmail.com

portal dla rodziców

Skoordynowanemu Systemowi Opieki Zdrowotnej nad Kobietą w Okresie Ciąży, Porodu i Połog - Debata - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Skoordynowany System Opieki Zdrowotnej nad Kobietą w Okresie Ciąży, Porodu i Połogu ? debata – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dziś (07.12) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się  debata poświęcona zmianom w obszarze Skoordynowanego Systemu Opieki Zdrowotnej nad Kobietą w okresie Ciąży, Porodu i Połogu. Na zaproszenie organizatorów (Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundacji Rodzić po Ludzku) przybyli przedstawiciele służby zdrowia, NIK, Biura Rzecznika Praw Pacjenta,  organizacji zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, fundacji, liderzy opinii, eksperci, media, nie zabrakło także mam z dziećmi. Brakło natomiast przedstawicieli NFZ, Ministerstwa Zdrowia i środowisk politycznych ? zarówno ze strony rządowej jak i opozycji, była to, więc debata ściśle merytoryczna, poświęcona opiece okołoporodowej.

 

Skoordynowany System Opieki Zdrowotnej Nad Kobietą w Okresie Ciąży, Porodu i Połogu – debata – biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Debata początkowo miała odbyć się w Sejmie została jednak odwołana, wobec czego decyzją inicjatorów została przeniesiona do siedziby Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Debatę otworzył prof. Cezary Włodarczyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przybliżył podstawy idei i realiów opieki skoordynowanej. Prof. Włodarczyk podkreślił, że idea skoordynowanej opieki, mająca rożne rozwiązania na świecie, jest tematem, nad którym warto się pochylać, wprowadza bowiem do systemu służby zdrowia racjonalne rozwiązania wspierające opiekę nad beneficjentami opieki medycznej.

Statut Prawny Położnej – debata nad opieką medyczną nad ciężarnymi

Prof. Dorota Karkowska ? podkreśliła, że położna to  samodzielny zawód medyczny, który jest jednocześnie zawodem zaufania publicznego. Samodzielność oznacza, uwarunkowania gwarantujące odpowiednie wykonywanie powierzonych zadań, wynika to m.in. z przepisów regulujących zakres upoważnienia położnej do samodzielnego wykonywania określonych czynności zawodowych.

Wątpliwości – debata nad opieką medyczną nad ciężarnymi

Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku  – Joanna Pietrusiewicz – zreferowała wątpliwości, które Fundacja i środowiska zidentyfikowały jako zagrożenia wynikające ze zmian wokoło regulacji skoordynowanej opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie ciąży m.in. ograniczenie dostępu do położnych POZ.  Jako pozytyw wymieniła, m.in. ankietę oceniającą przez mamy opieki okołoporodowej przez placówkę i jej fakt, że jej wynik będzie miał  wpływ na wynagrodzenie płynące z NFZ.

Skoordynowany System Opieki Zdrowotnej Nad Kobietą w Okresie Ciąży, Porodu i Połogu – debata – zagrożenia wykonywania zawodu położnej

Pani Ewa Janiuk – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – przedstawiła zagrożenia wykonywania zawodu położnej.  Wg. Pani Janiuk m.in. problem są relacje w miejscu pracy nadstawie zależności w miejscu pracy, gł. na poziomie lekarz – położna. Podkreśliła, że położna nie jest zależna zawodowo od lekarza (dyżurnego). Położne są zmuszane do wykonywania poleceń lekarskich, a nie realizacji zleceń na poziomie medycznym. Dotyczy to zarówno położnych prowadzących własną działalność jak i w bezpośredniej zależności służbowo-administracyjnej.

Brak identyfikacji położnej jako partnera przez środowisko lekarskie wynika m.in. z mylnie domniemanego braku odpowiedzialności przez położne, a jak podkreśliła wiceprezes Janiuk samodzielność zawodowa położnych wynika m.in. z ich kompetencji, na które składają się wiedza,  umiejętności i właśnie zindywidualizowana odpowiedzialność. Problem jest także ograniczenie doboru położnej, przez pakietyzację usługi porodowej przez NFZ do “zestawu”, który otrzymuje przyszła mama z ograniczeniami doboru m.in. położnej.

Te i inne czynniki zdaniem Pani Ewy Janiuk skazują nasz system opieki zdrowotnej na niewykorzystanie potencjału położnych.

Wyniki kontroli NIK opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych w latach 2013-2015.

Mieczysław Łuczak – wiceprezes NIK i dyr. Barbara Chylińska  zaprezentowali wyniki kontroli opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych w latach 2013-2015.  28 publicznych ZOZ i 29 oddziałów opieki okołoporodowej. Wyniki tej kontroli pokazują jasno, że oddziały nie zapewniły ciężarnym i noworodkom odpowiedniej opieki okołoporodowej. Wynikało to m.in. z ówczesnych przepisów dot. sprzętu i pomieszczeń, które pozwalały na szereg odstepstw, nie sankcjonowały prawidłowo odstępstw od zdefiniowanych wymogów świadczeń opieki nad ciężarnymi. Tylko 8 z 29 oddziałów spełniało wymogi rozporządzenia regulującego standardy opieki okołoporodowej!

Skoordynowany System Opieki Zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu - wyniki kontroli NIK przedstawia dyr. Barbara Chylińska
Skoordynowany System Opieki Zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu – wyniki kontroli NIK przedstawia dyr. Barbara Chylińska

 

Najczęstsze odstępstwa i aberracje zidentyfikowane w kontroli NIK

  • Brak wymaganej liczby lekarz i anestezjologów na oddziałach
  • Brak zapewnienia intymności i godności.
  • Braku dostępu do odpowiednio uposażonych i zorganizowanych pokoi połogowych
  • Brak przestrzegania standardów opieki okołoporodowej
  • Kolejna aktualizacja o godz. 13:20
  • Bardzo wysoki poziom porodów rozwiązywanych za pomocą cesarskiego cięcia (od 23,6-78%)
  • Nacięcie krocza wykonywano aż u 57% pacjentek
  • Brak pełnej dokumentacji z przebiegu porodu

 

 

 

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.