wtorek 7 lutego 2023
godzina
Edit Content

Najnowszy wpis

Liczba urodzeń 2016

W 2016 urodziło się aż 385 tysięcy dzieci! To o 16 tysięcy więcej rok do roku!

Dobra wiadomość – w 2016 roku urodziło się 385 tysięcy dzieci – czyli o 16 tysięcy więcej dzieci niż w 2015 roku. Po wielu latach trendu spadkowego, mamy wreszcie wzrost liczby urodzeń! Wszystkim rodzicom 385 tysięcy dzieci gratulujemy!

 

Rekordowa liczba urodzeń w 2016 

GUS oszacował, że w 2016 r. zarejestrowano 385 tys. urodzeń, tj. o ok. 16 tys. więcej niż w 2015 r. (kiedy notowano spadek liczby urodzeń w skali roku), zatem współczynnik urodzeń wzrósł o 0,4 pkt do 10?. Podobnie jak w roku 2015 więcej rodzi się chłopców niż dziewczynek ? w 2015 r. stanowili oni ok. 51,4% liczby urodzeń ogółem. Biorąc pod uwagę miejsce urodzenia, relatywnie więcej dzieci rodzi się na wsi. W 2015 r. współczynnik urodzeń na wsi wyniósł 10,0?, a w mieście 9,4?.

Współczynnik dzietności 2016 - GUS
Współczynnik dzietności 2016 – GUS, raport: Informacja o sytuacji spoleczno-gospodarczej kraju w 2016 r

 

Najwięcej dzieci urodziły kobiety z grupy wieku 20?24 lata (najwyższa płodność obserwowana do połowy lat 80. ub. wieku) do grup 25?29 lat oraz 30?34 lata (obecnie płodność kobiet w tych dwóch grupach wieku jest prawie równa).

Liczba urodzeń 2016 - GUS
Liczba urodzeń 2016 – GUS, raport: Informacja o sytuacji spoleczno-gospodarczej kraju w 2016 r

 

Źródło: GUS