kiedy odpada kikut pępowinowy

Pielęgnacja noworodka

Pierwszych czynności pielęgnacyjnych nauczy cię położna w szpitalu. Zwróci Twoją uwagę na najważniejsze

Czytaj..