zmiana imienia dziecka w USC

200 imion do zmiany!

W ubiegłym ok. 200 razy zmieniano imiona noworodkom. Taką możliwość dają przepisy pozwalające

Czytaj..